Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daktylografia – význam cudzieho slova

starší názov strojopisu