Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dacron – význam cudzieho slova

druh polyesterového vlákna