Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Dalmuti - význam cudzieho slova

spoločenská hra o postupe v kastovom systéme