Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

damnum – význam cudzieho slova

škoda na práve alebo veci