Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

damnum - význam cudzieho slova

škoda na práve alebo veci