Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daktyloskopia – význam cudzieho slova

náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe