Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

EKG – význam cudzieho slova

elektrokardiografia, grafické zaznamenávanie elektrických potenciálov vznikajúcich činnosťou srdca