Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekofarma – význam cudzieho slova

hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty