Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekloga - význam cudzieho slova

idylická báseň zo života pastierov; hudobná skladba pastorálneho rázu; výťah z diela