Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eidetizmus – význam cudzieho slova

schopnosť pripomenúť si už videné; vizuálne predstavy