Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekliptika – význam cudzieho slova

zdanlivá dráha Slnka po oblohe v priebehu roka