Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eklektik – význam cudzieho slova

vedec alebo umelec netvorivo preberajúci cudzie tvorivé postupy alebo myšlienky