Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eklogit - význam cudzieho slova

kryštalická bridlica