Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eko- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom ekológia, ekologický