Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eko- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom ekológia, ekologický