Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eintopf – význam cudzieho slova

jedlo pripravované v jednom hrnci; v nacistickom režime verejná propagandistická akcia