Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

einsteinium - význam cudzieho slova

rádioaktívny prvok, značka Es