Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

einsteinium – význam cudzieho slova

rádioaktívny prvok, značka Es