Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eklekticizmus - význam cudzieho slova

spôsob vedeckej, umeleckej alebo inej práce čerpaním z cudzích vzorov, diel alebo starších období