Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

GDP – význam cudzieho slova

Gross Domestic Product, hrubý domáci produkt