Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Himalaya - význam cudzieho slova

spoločenská hra o putovaní s jakom cez Himaláje