Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Himalaya – význam cudzieho slova

spoločenská hra o putovaní s jakom cez Himaláje