Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hierarchia – význam cudzieho slova

vysokí cirkevní hodnostári; stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti