Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hi-fi – význam cudzieho slova

skratka výrazu high fidelity označujúceho zvukovú dokonalosť zvukových nosičov a záznamov