Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hexa- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom šesť, šesťnásobný