Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterozygot – význam cudzieho slova

organizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty