Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hieros gamos – význam cudzieho slova

posvätný sobáš, v mytológii zväzok medzi bohom a bohyňou, z ktorého má vzísť potomstvo