Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hexameter – význam cudzieho slova

šesťstopý verš