Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heuristika – význam cudzieho slova

náuka o prameňoch vedy, ich zbieranie a štúdium; metodický návod ako objavovať nové; spôsob zápisu programu do počítača, heuristické programovanie