Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hic Rhodos, hic salta – význam cudzieho slova

tu je Rhodos, tu skoč; v prenesenom zmysle tu ukáž, čo vieš