Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hiero- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom svätý, posvätný