Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hidro-, hidr- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom pot, potný