Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

NN – význam cudzieho slova

skratka výrazu nomen nescio (lat.), označenie podpisu v anonymnom liste