Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nominatim – význam cudzieho slova

menovite, najmä