Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nominatim - význam cudzieho slova

menovite, najmä