Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

noetika - význam cudzieho slova

náuka o hodnote a možnostiach ľudského poznania, teória poznania