Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nobilita – význam cudzieho slova

šľachta; urodzenosť