Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomografia – význam cudzieho slova

náuka o grafickom riešení matematických úloh