Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nodus – význam cudzieho slova

uzlina