Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nolens volens – význam cudzieho slova

chtiac nechtiac, voľky nevoľky