Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nociceptor - význam cudzieho slova

receptor registrujúci bolestivé podnety