Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nociceptor – význam cudzieho slova

receptor registrujúci bolestivé podnety