Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomogram – význam cudzieho slova

grafické zobrazenie riešenia rovnice