Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomogram - význam cudzieho slova

grafické zobrazenie riešenia rovnice