Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomokracia - význam cudzieho slova

vláda zákonov, zákonnosť