Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomokracia – význam cudzieho slova

vláda zákonov, zákonnosť