Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nomo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom právo, pravidlo, poriadok, zákon