Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Ultima Thule – význam cudzieho slova

bájna zem niekde na konci sveta; niečo nedosiahnuteľne vzdialené, odkiaľ sa už nedá pokračovať