Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ubikvita – význam cudzieho slova

schopnosť žiť v rôznych podmienkach, všadeprítomnosť