Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultrazvuk – význam cudzieho slova

zvuk s kmitočtom nad 20 000 Hz, čiže za hranicou normálnej počuteľnosti