Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ugrofinistika – význam cudzieho slova

odbor skúmajúci jazyky, históriu a kultúru ugrofínskych národov (Fínov, Estóncov a Maďarov)