Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ucha – význam cudzieho slova

ruská rybia polievka