Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultima ratio - význam cudzieho slova

posledný, krajný prostriedok