Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultima ratio – význam cudzieho slova

posledný, krajný prostriedok