Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultramontanizmus – význam cudzieho slova

hájenie centralistických záujmov katolíckej cirkvi a pápeža aj proti záujmom štátnym a národným