Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultraizmus – význam cudzieho slova

literárny smer po 1. svetovej vojne hlásajúci prerušenie zväzkov s tradíciou; bezstarostnosť; zaujatie pre témy modernej doby