Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ubi bene, ibi patria - význam cudzieho slova

kde je dobre, tam je vlasť