Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ulita – význam cudzieho slova

vápenatá škrupina chrániaca telo niektorých mäkkýšov