Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultra- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nad, cez, krajne, neobyčajne